انتخاب اسم پسر از حرف ر نام پسرانه با ر اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ر-۲

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ر ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ر  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ر ، نام پسرانه کردی ر ، اسامی پسرانه عربی ر اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ر سری ۲ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ر سری ۲ را در زیر مشاهده کنید:

 • رادمهر : رادمهر: مرکب از راد(  بخشنده) + مهر(  خورشید) ، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
 • رادنوش : رادنوش: مرکب از راد(  جوانمرد، بخشنده) + نوش( نیوشنده) 
 • رادین : رادین: بخشنده، جوانمرد 
 • راژان : راژان: نام روستایی در نزدیکی ارومیه 
 • راشا : راشا: راه عبور 
 • راشد : راشد: آن که در راه راست است، دیندار، نام یکی از خلفای عباسی 
 • راشن : راشن: آرامنده، ثابت 
 • رام : رام: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین 
 • رام برزین : رام برزین: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
 • راما : راما: یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی 
 • رامان : رامان: نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی 
 • رامبد : رامبد: نگهبان و پاسدار آرامش 
 • رامتین : رامتین: نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیان که واضع ساز چنگ بوده است 
 • رامشاد : رامشاد: مرکب از رام(  آرام یا مطیع) + شاد(  خوشحال) 
 • رامی : رامی: رامتین 
 • رامیاد : رامیاد: زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم 
 • رامیار : رامیار: رمه یار چوپان، شبان 
 • رامین : رامین: عاشق ویس در منظومه ویس و رامین 
 • رایا : رایا: آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسرائیل 
 • رایکا : رایکا: محبوب و معشوق 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا