انتخاب اسم پسر از حرف د نام پسرانه با د اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری د-۲

لیست کامل نام های پسرانه از حرف د ، راهنمای انتخاب اسم پسر با د  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف د ، نام پسرانه کردی د ، اسامی پسرانه عربی د اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف د سری ۲ لیست کامل نام های ایرانی از حرف د سری ۲ را در زیر مشاهده کنید:

 • داشاب : داشاب: هدیه 
 • داشاد : داشاد: هدیه 
 • دامور : دامور: آواز نرم و لطیف 
 • دامون : دامون: در گویش مازندران دامنه جنگل 
 • دان : دان: قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع) 
 • دانا : دانا: عاقل، خردمند 
 • دانش : دانش: مجموعه اطلاعات یا آگاهی هایی که از طریق آموختن، تجربه، یا مطالعه به دست می آید، علم
 • دانوش : دانوش: نام کسی که عذرا معشوقه وامق را فروخت 
 • دانیال : دانیال: خدا حاکم من است‌، نام یکی از چهار پیامبر مذکور در عهد عتیق 
 • داو : داو: هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به طریقه غیررسمی انتخاب می کنند ، قاضی ، خداوند 
 • داود : داود: داوود 
 • داورا : داورا: دشت 
 • داوود : داوود: محبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب صدای خوب و نواختن بربط شهرت دارد
 • داوید : داوید: داوود 
 • دستان : دستان: نامی که سیمرغ بر زال پدر رستم پهلوان شاهنامه نهاده بود 
 • دشمه : دشمه: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و جد تخواره شاه دستان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی 
 • دلاور : دلاور: شجاع 
 • دلیر : دلیر: شجاع 
 • دماوند : دماوند: دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در شمال شرقی تهران 
 • دمور : دمور: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا