انتخاب اسم پسر از حرف خ نام پسرانه با خ اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری خ-۱

لیست کامل نام های پسرانه از حرف خ ، راهنمای انتخاب اسم پسر با خ  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف خ ، نام پسرانه کردی خ ، اسامی پسرانه عربی خ اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف خ سری ۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف خ سری ۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • خداطلب : خداطلب: خدا(فارسی) + طلب(عربی)      خداجو 
 • خداکریم : خداکریم: خدا(فارسی)+ مراد(عربی) نام یکی از سرداران کریمخان زند 
 • خدایار : خدایار: آن که خداوند یار اوست 
 • خراد : خراد: نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله دلاوری ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی 
 • خرداد : خرداد: کمال،رسایی،نام ماه سوم از سال شمسی،نام فرشته نگهبان آب ، روز ششم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پنج تن بزرگان درگاه قباد پادشاه س
 • خردادبرزین : خردادبرزین: نام پزشکی ایرانی در دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی 
 • خردادبه : خردادبه: مرکب از خرداد(  نام فرشته نگهبان آب) + به (  بهتر، خوبتر)، نام جد دانشمندی ایرانی در قرن سوم که در علم جغرافیا مهارت داشت خردادپرویز: نام یکی از پادشاهان ساسانی 
 • خرزاد : خرزاد: خورزاد، نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی 
 • خرشاد : خرشاد: خورشید،آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی
 • خرشید : خرشید: خورشید،آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی
 • خرمشاد : خرمشاد: با طراوت و شاداب 
 • خروش : خروش: فریاد، بانگ 
 • خسرو : خسرو: پادشاه ، نیکنام و دارای آوازه نیکی ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله کیخسرو پادشاه کیانی و خسروپرویز پادشاه ساسانی خسروپرویز: نام یکی از پادشاهان ساسانی 
 • خسروداد : خسروداد: داده پادشاه 
 • خسروزاد : خسروزاد: زاده پادشاه 
 • خسروشاد : خسروشاد: پادشاه شاد و خرم 
 • خشاش : خشاش: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی 
 • خشایار : خشایار: تغییر یافته خشایارش – مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر – شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی خشایارشا: مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر – شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی اطلاعات بیشت
 • خشنواز : خشنواز: تحریفی از نام پادشاه هیاطله 
 • خضر : خضر: نام یکی از پیامبران که طبق روایات چون به آب حیات دست یافت و از آن نوشید، عمرجاویدان پیدا کرد 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا