انتخاب اسم پسر از حرف ج نام پسرانه با ج اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ج-۱

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ج ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ج  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ج ، نام پسرانه کردی ج ، اسامی پسرانه عربی ج اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ج سری ۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ج سری ۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • جان بخشان : جان بخشان: جان بخش 
 • جان محمد : جان محمد: جان (  روان) + محمد(  ستوده شده) 
 • جان مهر : جان مهر: مهربان جان 
 • جانعلی : جانعلی: جان( بلند مرتبه) + علی(عربی) 
 • جانلی : جانلی: جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده 
 • جانوسیار : جانوسیار: جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی 
 • جانوشیار : جانوشیار: جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی 
 • جانی : جانی: جاندار 
 • جانیار : جانیار: یاری دهنده جان ،  نام مورخی از مردم بخارا 
 • جاوید : جاوید: همیشگی، ابدی 
 • جاهد : جاهد: کوشا، ساعی 
 • جبار : جبار: نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا شمشیر ایستاده است و عصایی به دست راست دارد ، دارای سلطه و قدرت  
 • جبرئیل : جبرئیل: جبریل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست 
 • جبریل : جبریل: جبرئیل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست 
 • جرجیس : جرجیس: نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل 
 • جریر : جریر: نام دانشمند معروف و مؤلف تاریخ طبری 
 • جستان : جستان: نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان 
 • جعفر : جعفر: جوی بزرگ ، نام امام ششم شیعیان ، نام برادر علی(ع) ملقب به ذوالجناحین و معروف به جعفر طیار 
 • جلال : جلال: عظمت، بزرگی، شکوه 
 • جلال الدین : جلال الدین: شکوه و جلال دین ، نام شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم، مولانا جلال الدین بلخی 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا