انتخاب اسم پسر از حرف ج نام پسرانه با ج اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ج-۲

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ج ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ج  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ج ، نام پسرانه کردی ج ، اسامی پسرانه عربی ج اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ج سری ۲ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ج سری ۲ را در زیر مشاهده کنید:

 • جلایر : جلایر: نام شاعری ایرانی در زمان شاه اسماعیل اول صفوی 
 • جلیل : جلیل: بلند مرتبه، بزرگوار، از نامهای خداوند 
 • جمال : جمال: زیبایی 
 • جمال الدین : جمال الدین: زیبایی دین 
 • جمشاد : جمشاد: پادشاه بزرگ و شاد 
 • جمشید : جمشید: جامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی 
 • جمهور : جمهور: پادشاه هند که نامش در شاهنامه امده است، عامّه مردم 
 • جندل : جندل: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی 
 • جنید : جنید: نام عارفی معروف در قرن سوم هجری 
 • جواد : جواد: بخشنده ، از نامهای خدواند ،  لقب امام نهم شیعیان 
 • جوانشیر : جوانشیر: نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی 
 • جوانوی : جوانوی: از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
 • جویا : جویا: جستجو کننده، جوینده 
 • جویان : جویان: جوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی 
 • جهان : جهان: کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین<= p= style=color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;>
 • جهان آفرین : جهان آفرین: آفریننده جهان 
 • جهان بخش : جهان بخش: آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد 
 • جهان فر : جهان فر: شکوه جهان 
 • جهان مهر : جهان مهر: آن که در جهان چون خورشید می درخشد، زیبا 
 • جهانبان : جهانبان: نگهبان جهان، خداوند 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا