انتخاب اسم پسر از حرف ت نام پسرانه با ت اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ت-۵

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ت ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ت  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ت ، نام پسرانه کردی ت ، اسامی پسرانه عربی ت اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ت سری ۵ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ت سری ۵ را در زیر مشاهده کنید:

 • تیماس : تیماس: جنگل، بیشه 
 • تیمور : تیمور: نام سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان 
 • تیمورتاش : تیمورتاش: نام یکی از طوایف ترک 
 • توماج : توماج: چرمی رنگین و خوش بو 
 • تکتا : تکتا: بی همتا 
 • توریا : توریا: چهارمین حالت از آگاهی ذهنی در عرفان هندی است،در این حالت شخص نه خواب است و نه بیدار و در عین حال شاهد تمام آنچه که روی می دهد هست تقدیر: سرنوشت 
 • تورال : تورال: جاوید ، همیشه زنده ، پهلوان 
 • توان : توان: قدرت ، توانایی ، تحمل کردن چیزی ، طاقت 
 • ثاقب : ثاقب: روشن، فروزان 
 • ثامر : ثامر: میوه دهنده، ثمردهنده 
 • جابان : جابان: نام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی 
 • جابر : جابر: تسکین دهنده، آرامش بخش، تسلی دهنده ، از نامهای حضرت حق ، نام شیمیدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق(ع) اطلاعات بیشت
 • جارالل : جارالل: لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استاد سفیر، حدیث، نحو، لغت، و علوم بلاغی بود 
 • جاسم : جاسم: عامیانه قاسم 
 • جالینوس : جالینوس: نام پزشکی یونانی 
 • جاماسب : جاماسب: جاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی 
 • جاماسپ : جاماسپ: جاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی 
 • جامشید : جامشید: جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
 • جان افروز : جان افروز: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین 
 • جان افزا : جان افزا: جان افزا 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا