انتخاب اسم پسر از حرف ت نام پسرانه با ت اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ت-۲

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ت ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ت  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ت ، نام پسرانه کردی ت ، اسامی پسرانه عربی ت اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ت سری ۲ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ت سری ۲ را در زیر مشاهده کنید:

 • تاج الدین : تاج الدین: آن که چون تاج در رأس دین است،  نام چند تن از شخصیتهای تاریخی 
 • تاج بخش : تاج بخش: بخشنده تاج پادشاهی، رساننده کسی به پادشاهی ،  از القاب رستم پهلوان شاهنامه
 • تارح : تارح: نام پدر ابراهیم(ع) 
 • تارخ : تارخ: نام پدر ابراهیم(ع) 
 • تاژ : تاژ: لطیف، نازک ،  نام پسرفرواک برادر هوشنگ پادشاه پیشدادی 
 • تایماز : تایماز: خطاناپذیر 
 • تباک : تباک: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و فرمانروای جهرم در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
 • تخار : تخار: نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام یکی از همراهان فرود 
 • تخواره : تخواره: نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام پدر خزانه دار خسرو پرویز پادشاه ساسانی
 • تراب : تراب: خاک 
 • ترخان : ترخان: در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای مانند معافیت از مالیات می داده است 
 • تژاو : تژاو: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسیاب تورانی 
 • تقی : تقی: پرهیزکار،  لقب امام نهم شیعیان ،  نام صدر اعظم ناصرالدین شاه مشهور به امیرکبیر 
 • تک آفرین : تک آفرین: مرکب از تک(  یگانه یا بی نظیر) + آفرین (آفریننده) 
 • تکاور : تکاور: دونده، تندرو 
 • تکش : تکش: نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان 
 • تکین : تکین: تگین، پهلوان، دلاور 
 • تگین : تگین: تکین، پهلوان، دلاور 
 • تلیمان : تلیمان: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان فریدون پادشاه پیشدادی 
 • تمیم : تمیم: دارای خلقت تمام 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا