انتخاب اسم پسر از حرف ب نام پسرانه با ب اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ب-۱

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ب ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ب  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ب ، نام پسرانه کردی ب ، اسامی پسرانه عربی ب اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ب سری ۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ب سری ۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • بارسین : بارسین: زاده خدای ماه 
 • بارشین : بارشین: در اصطلاح مردم فارس، درختچه 
 • بارمان : بارمان: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی،  نام یکی از سرداران دورةماد ، شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ باریسان: نام قبیلةایی ازکردها(نگارش کردی 
 • باریکان : باریکان: دماغه ‏کوه(نگارش کردی 
 • بازبان : بازبان: کسی که ‏باز را برای شکار تربیت می‏کند(نگارش کردی 
 • بازیار : بازیار: بازدارندة، داور مسابقة پرش(نگارش کردی 
 • بازیان : بازیان: مکان روباز ، مکانی نزدیک سلیمانیه ‏محل یکی از جنگهای شیخ محمود حفید با انگلستان(نگارش کردی 
 • باژار : باژار: شهرک ، بازار، مکان داد و ستد(نگارش کردی 
 • باژه : باژه: نام یکی از سرداران ایرانی در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی 
 • باسام : باسام: ترسناک(نگارش کردی 
 • باستان : باستان: قدیمی، دیرینه، کهنه، گذشته(نگارش کردی 
 • باسکان : باسکان: قلةهای چند کوه ‏در یک سلسلةجبال(نگارش کردی 
 • باشار : باشار: مقاومت ، مقابله ، چاره، علاج،‌ درمان ‏(نگارش کردی 
 • باشو : باشو: در گویش خوزستان بچه ای که  تقاضای ماندنش را از خداوند دارند 
 • باشوان : باشوان: نام کوهی در بانة، آشیانه (نگارش کردی 
 • باشور : باشور: جنوب(نگارش کردی 
 • باشوک : باشوک: نوعی پرنده شکاری(نگارش کردی 
 • باقر : باقر: شکافنده ، لقب امام پنجم شیعیان، نام یکی از رهبران دوره انقلاب مشروطیت ایران که به سالار ملی ملقب گردید اطلاعات بیش
 • باکور : باکور: شمال(نگارش کردی 
 • باگه : باگه: نام یکی از سرداران هخامنشی 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا