انتخاب اسم پسر از حرف ب نام پسرانه با ب اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ب-۱۳

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ب ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ب  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ب ، نام پسرانه کردی ب ، اسامی پسرانه عربی ب اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ب سری ۱۳ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ب سری ۱۳ را در زیر مشاهده کنید:

 • بلویر : بلویر: نی‏لبک(نگارش کردی 
 • بلیمت : بلیمت: نابغه(نگارش کردی 
 • بمان علی : بمان علی: بمان (فارسی) + علی(عربی) نامی که با آن طول عمر کودک را با توسل به اسم علی (ع) بخواهند 
 • بنار : بنار: دامنةکوةکه ‏رو به ‏دشت است(نگارش کردی 
 • بندن : بندن: بلندی روی کوه(نگارش کردی 
 • بندوی : بندوی: نام دو تن از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان 
 • بنشاد : بنشاد: شاد بنیان 
 • بوار : بوار: محل عبور در رودخانه(نگارش کردی 
 • بوبان : بوبان: بةسوی بالا (نگارش کردی 
 • بوپار : بوپار: نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی 
 • بوتان : بوتان: لهجةای در زبان کردی (نگارش کردی 
 • بودیان : بودیان: نام یکی از قبایل ماد(نگارش کردی 
 • بوذر : بوذر: ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص) 
 • بوذرجمهر : بوذرجمهر: بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی 
 • بوراب : بوراب: از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری در پایتخت قیصر روم و سازنده نعل اسبان قیصر 
 • بورباش : بورباش: از فرمانروایان کاسی(نگارش کردی 
 • بورژک : بورژک: نام میزبان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی 
 • بورنگ : بورنگ: نوعی ریحان کوهی 
 • بوزرجمهر : بوزرجمهر: بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی 
 • بوژان : بوژان: ، نمو کردن، شکوفا شدن ، بةخود بالیدن(نگارش کردی 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا