انتخاب اسم پسر از حرف ب نام پسرانه با ب اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ب-۱۱

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ب ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ب  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ب ، نام پسرانه کردی ب ، اسامی پسرانه عربی ب اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ب سری ۱۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ب سری ۱۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • بژوار : بژوار: زمین سرسبز(نگارش کردی 
 • بسارنگ : بسارنگ: نام سلطانی در زمان رودکی 
 • بسام : بسام: ترسناک ، نام روستایی ، نام سرداری در دوره ‏بهرام گور ساسانی (نگارش کردی 
 • بستک : بستک: رختخواب ، نام یکی از بزرگان دورة سکایی(نگارش کردی 
 • بستور : بستور: نام پسر زریر برادر گشتاسپ 
 • بستیر : بستیر: نوعی فرش با نقش‏های خیلی زیبا(نگارش کردی 
 • بسطام : بسطام: نام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی 
 • بسود : بسود: دارای فایده(نگارش کردی 
 • بسوز : بسوز: از ته دل(نگارش کردی 
 • بسیم : بسیم: خوشحال، شادمان و خندان 
 • بسیه : بسیه: کافی(نگارش کردی 
 • بشتاسب : بشتاسب: گشتاسپ 
 • بشیر : بشیر: بشارت دهنده، مژده دهنده 
 • بصیر : بصیر: آگاه، بینا، از نامهای خداوند 
 • بغرا : بغرا: نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید و پایتخت سامانیان را گرفت و دولت خانیه را بنیان گذاشت 
 • بکتاش : بکتاش: بزرگ ایل و طایفه ، نام یکی از پادشاهان خوارزم 
 • بکیاش : بکیاش: بکتاش 
 • بگاش : بگاش: نام یکی از سرداران هخامنشی 
 • بلاش : بلاش: از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم پادشاه ساسانی و نوزدهمین پادشاه ساسانی، نیز نام چند تن از پادشاهان اشکانی بلاشان: پلاشان، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی اطلاعات ب
 • بلال : بلال: نام اولین مؤذن اسلام 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا