انتخاب اسم پسر از حرف ب نام پسرانه با ب اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ب-۳

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ب ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ب  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ب ، نام پسرانه کردی ب ، اسامی پسرانه عربی ب اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ب سری ۳ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ب سری ۳ را در زیر مشاهده کنید:

 • بالبان : بالبان: نوعی پرنده ‏شکاری(نگارش کردی 
 • بالک : بالک: استخوان کتف ، نام کوهی در کردستان ، نام منطقةایی در کردستان ، نام قبیلةایی در کردستان ، نام روستایی در کردستان(نگارش کردی بالنده: پرنده(نگارش کردی 
 • بالوی : بالوی: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی 
 • بالویز : بالویز: سفیر(نگارش کردی 
 • بامداد : بامداد: صبح، نام پدر مزدک 
 • بامشاد : بامشاد: نام یکی از موسیقیدانان معروف در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی 
 • بانگ : بانگ: خبرکردن مردم، اذان(نگارش کردی 
 • بانی : بانی: به وجود آورنده، عبری نام مردی از نسل جاد که از شجاعان زمان داوود(ع) بوده است 
 • بانیپال : بانیپال: نام بزرگترین پادشاه آشور 
 • باوا : باوا: بابا(نگارش کردی 
 • باور : باور: مرز میان دو کشتزار(نگارش کردی 
 • باهرام : باهرام: بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از 
 • باهک : باهک: نام جد آذرباد ماراسپند 
 • باهوز : باهوز: گردباد(نگارش کردی 
 • باهیف : باهیف: بادام(نگارش کردی 
 • بایا : بایا: بایسته، ضروری 
 • بایتگین : بایتگین: از امرای سلطان مسعود غزنوی 
 • بایرام : بایرام: عید، جشن،ترکی شده پدرام 
 • بایزید : بایزید: با ایمان، مۆمن ، نام عارفی مشهور کرد زبان «بایزید بسطامی» ، نام شهری درکردستان(نگارش کردی <
 • بایف : بایف: بادام(نگارش کردی 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا