انتخاب اسم پسر از حرف الف نام پسرانه با الف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری الف-۳۴

لیست کامل نام های پسرانه از حرف الف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با الف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف الف ، نام پسرانه کردی الف ، اسامی پسرانه عربی الف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف الف سری ۳۴ لیست کامل نام های ایرانی از حرف الف سری ۳۴ را در زیر مشاهده کنید:

 • ایبک : ایبک: ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است 
 • ایتکین : ایتکین: آیتکین،غلام ماه 
 • ایثار : ایثار: از خود گذشتگی، فداکاری 
 • ایرانیار : ایرانیار: یار ایران 
 • ایرج : ایرج: پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین پسر فریدون پادشاه پیشدادی ایران 
 • ایزد : ایزد: در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت آنها پس از امشاسپندان است، خداوند
 • ایزد پناه : ایزد پناه: آن که خداوند پناه و حامی اوست ، نام یکی از سرداران هخامنشی 
 • ایزدبد : ایزدبد: نام یکی از سرداران زمان هخامنشی 
 • ایزدداد : ایزدداد: داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی 
 • ایزدگشسپ : ایزدگشسپ: از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساسانی 
 • ایزدیار : ایزدیار: آن که خداوند یار و یاور اوست ، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین 
 • ایشا : ایشا: نام پدر داوود(ع) 
 • ایلا : ایلا: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی 
 • ایلیاس : ایلیاس: الیاس 
 • ایمان : ایمان: اعتقاد به وجود خداوند وحقیقت رسولان و دین ، یقین داشتن به درستی اندیشه یا امری 
 • ایوب : ایوب: آن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران که خداوند او را به بلاهای فراوان دجار کرد و سپس او را عافیت بخشید و به همین دلیل به صبر وشکیبایی شهرت دارد
 • ایساتیس : ایساتیس: مقدس و فرخنده – نام شهر یزد در متون یونانی 
 • امیر ارسلان : امیر ارسلان: حاکم شجاع – پادشاه شیر دل – قهرمان یکی از داستانهای بسیار مشهور ایرانی که نقیب الممالک نقال ناصرالدین شاه آنرا روایت کرده است ارشا: مرد مقدس 
 • ایلگار : ایلگار: خداوندگار- قدرتمند – مرکب از ایل به معنای خداوند یا هر موجود صاحب قدرت + پسوندافاده فاعلیت(گار) اطلاعات بیشت
 • اترین : اترین: آترینا – آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند ارباب: پادشاه کارفرما رئیس 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا