انتخاب اسم پسر از حرف الف نام پسرانه با الف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری الف-۳۳

لیست کامل نام های پسرانه از حرف الف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با الف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف الف ، نام پسرانه کردی الف ، اسامی پسرانه عربی الف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف الف سری ۳۳ لیست کامل نام های ایرانی از حرف الف سری ۳۳ را در زیر مشاهده کنید:

 • انوشروان : انوشروان: انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد انوشیروان: دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد اوتانا: دارای اندام زیبا ، نام یکی از یاران داریوش یکم پادشاه هخامنشی 
 • اوحد : اوحد: یگانه، بی همتا 
 • اوحدالدین : اوحدالدین: آن که در دین یگانه و بی همتاست ، نام عارف مشهور قرن هفتم 
 • اورامان : اورامان: نام منطقه ای کوهستانی در کردستان 
 • اورداد : اورداد: اهورداد،خداداد، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی 
 • اورمزد : اورمزد: هرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی اورمزدیار: خدایار 
 • اورند : اورند: تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر لهراسپ شاه ایران و از نوادگان کی پیشتن پادشاه کیانی اطلاعات بیش
 • اورنگ : اورنگ: تخت پادشاهی، فر و زیبایی 
 • اوریا : اوریا: شعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) که از فرماندهان سپاه بود 
 • اوریاد : اوریاد: نام روستایی در نزدیکی سنندج 
 • اوستا : اوستا: نام کتاب مقدس زرتشتیان 
 • اوشهنگ : اوشهنگ: هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران 
 • اوکتای : اوکتای: اکتای 
 • اولاد : اولاد: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی در مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی 
 • اویس : اویس: گرگ کوچک، شخصی پارسا که از تابعین بوده است 
 • اهرن : اهرن: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی 
 • اهورا : اهورا: در فرهنگ ایران باستان، خداوند 
 • اهوراداد : اهوراداد: خداداد یا آفریده خدا 
 • اهورامزد : اهورامزد: هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی اطلاعات بیش
 • ایاز : ایاز: نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا