انتخاب اسم پسر از حرف الف نام پسرانه با الف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری الف-۳۲

لیست کامل نام های پسرانه از حرف الف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با الف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف الف ، نام پسرانه کردی الف ، اسامی پسرانه عربی الف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف الف سری ۳۲ لیست کامل نام های ایرانی از حرف الف سری ۳۲ را در زیر مشاهده کنید:

 • انوشتکین : انوشتکین: انوش(فارسی) + تکین(ترکی)،پهلوان جاودانی، از نامهای تاریخی 
 • انوشروان : انوشروان: انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد انوشیروان: دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد اوتانا: دارای اندام زیبا ، نام یکی از یاران داریوش یکم پادشاه هخامنشی 
 • اوحد : اوحد: یگانه، بی همتا 
 • اوحدالدین : اوحدالدین: آن که در دین یگانه و بی همتاست ، نام عارف مشهور قرن هفتم 
 • اورامان : اورامان: نام منطقه ای کوهستانی در کردستان 
 • اورداد : اورداد: اهورداد،خداداد، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی 
 • اورمزد : اورمزد: هرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی اورمزدیار: خدایار 
 • اورند : اورند: تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر لهراسپ شاه ایران و از نوادگان کی پیشتن پادشاه کیانی اطلاعات بیش
 • اورنگ : اورنگ: تخت پادشاهی، فر و زیبایی 
 • اوریا : اوریا: شعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) که از فرماندهان سپاه بود 
 • اوریاد : اوریاد: نام روستایی در نزدیکی سنندج 
 • اوستا : اوستا: نام کتاب مقدس زرتشتیان 
 • اوشهنگ : اوشهنگ: هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران 
 • اوکتای : اوکتای: اکتای 
 • اولاد : اولاد: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی در مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی 
 • اویس : اویس: گرگ کوچک، شخصی پارسا که از تابعین بوده است 
 • اهرن : اهرن: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی 
 • اهورا : اهورا: در فرهنگ ایران باستان، خداوند 
 • اهوراداد : اهوراداد: خداداد یا آفریده خدا 
 • اهورامزد : اهورامزد: هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی اطلاعات بیش

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا