انتخاب اسم پسر از حرف الف نام پسرانه با الف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری الف-۱۷

لیست کامل نام های پسرانه از حرف الف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با الف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف الف ، نام پسرانه کردی الف ، اسامی پسرانه عربی الف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف الف سری ۱۷ لیست کامل نام های ایرانی از حرف الف سری ۱۷ را در زیر مشاهده کنید:

 • ارکان : ارکان: رکنها ، مبنا ها ، پایه ها ، کنایه از بزرگان و کارگزاران حکومت 
 • اردیان : اردیان: مقدس 
 • اعلی : اعلی: برتر، بالاتر ، بلندتر، برگزیده از هر چیزی ، نامی از نامهای خداوند ، نام سوره هشتاد و هفتم قرآن
 • ایلماز : ایلماز: پایدار ، جاویدان ، ماندگار، کسی که در محدوده زمان نمی گنجد 
 • الشن : الشن: شادی بخش ایل ،مایه شادی طایفه، حاکم ، رهبر ، حکمران یک منطقه 
 • ادنا : ادنا: به فتح الف ، کمترین ، جزئی ترین ، نازلترین ، از واژه های قرآنی 
 • احتشام : احتشام: شکوه و شوکت داشتن ، بزرگ شدن ، دارای خدم و حشم فراوان بودن 
 • اهورا مزدا : اهورا مزدا: اهورامزد، هرمزد ، اورمزد ، هرمز، معنی اصلی این کلمه سرور دانا است و در متون زردشتیان به معنی خدای بزرگ استعمال شده است. ارژنگ: نقش و نگار، آرایش، نام پهلوانی تورانی پسر زره که به دست طوس کشته شد، نام کتاب مانی و نام دیوی در شاهنامه اطلاعا
 • بابا : بابا: با احترام اسم از پدر بردن ، پدر بزرگ ، تخلص شاعرکرد «حسین کرم الله» ، نام شاعرو عارف کرد «بابا طاهر عریان»(نگارش کردی بابر: ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک 
 • بابک : بابک: استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی، پسر ساسان موبِد معبد آناهیتا و پدراردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی، تخلص شاعرکرد «علی اصغر سریری»(ن
 • بابوی : بابوی: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی سپاه بهرام چوبین سردار ساسانی 
 • بابیک : بابیک: امیری که نامش در تاریخ سیستان آمده است 
 • باپوک : باپوک: کولاک(نگارش کردی 
 • باپیر : باپیر: پدر بزرگ ، کنایةاز دانای کهنسال ، تخلص شاعر کرد «باپیر دینوری»(نگارش کردی 
 • باتیس : باتیس: دژبان غزه در زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی که تا آخرین نفس در برابر اسکندر پایداری کرد
 • بادان : بادان: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پیروز از سرداران دوران ساسانی 
 • بادلیس : بادلیس: کنایةاز همیشه ‏مست ، نام شهری درکردستان(نگارش کردی 
 • بادینان : بادینان: بهدینان، مۆمنان ، نام عشیرةایی معروف در کردستان ، نام منطقةای درکردستان ، یکی از لهجةهای زبان کردی(نگارش کردی باذان: نام جانشین خورخسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی 
 • باراد : باراد: نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی کرده ونام او در کتیبه کعبه زرتشت امده است 
 • باران : باران: قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جوّ زمین ایجاد می شود و بر زمین می ریزد

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا