انتخاب اسم دختر از حرف گ نام دخترانه با گ اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری گ-۷

لیست کامل نام های دخترانه از حرف گ ، راهنمای انتخاب اسم دختر با گ  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف گ ، نام دخترانه کردی گ ، اسامی دخترانه عربی گ اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف گ سری ۷ لیست کامل نام های ایرانی از حرف گ سری ۷ را در زیر مشاهده کنید:

 • گلپونه : گلپونه: گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش،  پونه جوان و تازه 
 • گلچین : گلچین: آن که گل می چیند، گل چیننده، منتخب، برگزیده 
 • گلرو : گلرو: زیبا رو، گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو 
 • گلسا : گلسا: گلسان، مانند گل 
 • گلسان : گلسان: گلسا،مانند گل 
 • گلستانه : گلستانه: نام روستایی در نزدیکی کاشان 
 • گلسر : گلسر: آن که سر و رویی چون گل دارد 
 • گلشا : گلشا: بهترین و زیباترین گل، شاه گلها 
 • گلشاد : گلشاد: گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است 
 • گلشهر : گلشهر: از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی 
 • گلعذار : گلعذار: گل(فارسی) + عذار(عربی)، گلچهره 
 • گلفشان : گلفشان: گل افشان 
 • گلگون : گلگون: به رنگ گل سرخ، سرخ، نام اسب گودرز، پهلوان ایرانی، همچنین نام اسب لهراسپ پادشاه کیانی
 • گلگونه : گلگونه: گلگون 
 • گلناز : گلناز: دارای ناز و عشوه ای چون گل 
 • گلندام : گلندام: گل اندام 
 • گلنوش : گلنوش: مرکب از گل + نوش(  عسل)،  نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی 
 • گلوریا : گلوریا: فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز 
 • گلیار : گلیار: یار و همنشین گل،  نام روستایی در نزدیکی مهاباد 
 • گندم : گندم: دانه خوراکی غنی از نشاسته 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا