انتخاب اسم دختر از حرف ک نام دخترانه با ک اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری ک-۶

لیست کامل نام های دخترانه از حرف ک ، راهنمای انتخاب اسم دختر با ک  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف ک ، نام دخترانه کردی ک ، اسامی دخترانه عربی ک اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ک سری ۶ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ک سری ۶ را در زیر مشاهده کنید:

 • کیناز : کیناز: به کسر کاف ، موجب تفاخر پادشاه ، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است. 
 • قاهره : قاهره: مؤنث قاهر،نام پایتخت مصر 
 • قدسی : قدسی: قدس(عربی + ی(فارسی)  منسوب به قدس،  ملکوتی 
 • قدسیه : قدسیه: قدسی 
 • قدم خیر : قدم خیر: آن که دارای قدم مبارک است، خوش قدم 
 • قدیسه : قدیسه: مؤنث قدیس 
 • قرة العین : قرة العین: نور دیده، روشنایی چشم،  نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی،  لقب زرین تاج از زنان فاضل قرن سیزدهم
 • قرنفل : قرنفل: معرب از یونانی، گلی زینتی معمولاً به رنگ قرمز یا صورتی 
 • قشنگ : قشنگ: زیبا، خوشگل 
 • قصیده : قصیده: نام یکی از قالب های شعر فارسی وعربی 
 • قطره : قطره: مقدار کمی از مایع که از جایی بچکد، چکه 
 • قمر : قمر: ماه، نام سوره ای در قرآن کریم 
 • قمرالزمان : قمرالزمان: آن که در زمان خود چون ماه می درشد 
 • قمرالملوک : قمرالملوک: آن که میان پادشاهان چون ماه می درخشد 
 • قمرتاج : قمرتاج: قمر(عربی) + تاج(فارسی) تاج ماه 
 • قمرسیما : قمرسیما: آن که چهره ای نورانی و زیبا چون ماه دارد 
 • قمرناز : قمرناز: قمر(عربی) + ناز(فارسی) آن که چون ماه زیباست 
 • قمری : قمری: نام پرنده ای کوچکتر از کبوتر، یاکریم 
 • قیدافه : قیدافه: از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پادشاه اندلس در زمان اسکندر مقدونی
 • قیزبس : قیزبس: دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند اطلاعا

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا