انتخاب اسم دختر از حرف م نام دخترانه با م اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری م-۱۳

لیست کامل نام های دخترانه از حرف م ، راهنمای انتخاب اسم دختر با م  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف م ، نام دخترانه کردی م ، اسامی دخترانه عربی م اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف م سری ۱۳ لیست کامل نام های ایرانی از حرف م سری ۱۳ را در زیر مشاهده کنید:

 • مشکین : مشکین: مشک(سنسنکریت) + ین(فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الود، معطر 
 • مشیانه : مشیانه: نام نخستین زن در فرهنگ ایران باستان برابر با حوا در اسطوره های سامی 
 • مطهره : مطهره: مؤنث مطهر، پاک و مقدس،منزه 
 • معصوم : معصوم: بی گناه و پاک 
 • معصومه : معصومه: مؤنث معصوم، بی گناه و پاک 
 • معظمه : معظمه: معظم 
 • مقبله : مقبله: مؤنث مقبل، خوشبخت، خوش اقبال 
 • مقدسه : مقدسه: مؤنث مقدس 
 • مقصوده : مقصوده: مؤنث مقصود، آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور،مطلوب و مورد نظر 
 • مکرمه : مکرمه: مؤنث مکرم 
 • مکینا : مکینا: بنفشه 
 • مکیناس : مکیناس: مکینا،بنفشه 
 • ملاحت : ملاحت: حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی می کند، نمکین بودن 
 • ملک : ملک: فرشته 
 • ملک آفرین : ملک آفرین: ملک(عربی) + آفرین(فارسی) مرکب از ملک(  سرزمین) + آفرین(  آفریننده) 
 • ملک بانو : ملک بانو: ملک(عربی) + بانو(فارسی) شاه بانو 
 • ملک تاج : ملک تاج: ملک(عربی) + بانو(فارسی) شاه بانو 
 • ملک سیما : ملک سیما: دارای چهره ای زیبا چون چهره فرشتگان زیبا روی 
 • ملک ناز : ملک ناز: ملک(عربی) + ناز(فارسی) فرشته زیبا 
 • ملکه : ملکه: همسر پادشاه، شهبانو 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا