انتخاب اسم دختر از حرف ف نام دخترانه با ف اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری ف-۴

لیست کامل نام های دخترانه از حرف ف ، راهنمای انتخاب اسم دختر با ف  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف ف ، نام دخترانه کردی ف ، اسامی دخترانه عربی ف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ف سری ۴ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ف سری ۴ را در زیر مشاهده کنید:

 • فرح انگیز : فرح انگیز: فرح(عربی) + انگیز(فارسی) شادی بخش، مفرح 
 • فرح بانو : فرح بانو: فرح(عربی) + بانو(فارسی) بانوی شادمان 
 • فرح بخش : فرح بخش: فرح(عربی) + بخش(فارسی) شادی بخش 
 • فرح دخت : فرح دخت: فرح(عربی) + دخت(فارسی) دختر شادمان 
 • فرح نوش : فرح نوش: فرح(عربی) + نوش(فارسی) شادنوش، خوشگذران 
 • فرحانه : فرحانه: مؤنث فرحان 
 • فرحتاج : فرحتاج: فرح(عربی) + تاج(فارسی) مرکب از فرح(  شادمانی) + تاج 
 • فرحناز : فرحناز: فرح(عربی) + ناز(فارسی) صاحب شادی و ناز 
 • فرخ : فرخ: خجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از مرزبانان خسروپرویز پادشاه ساسانی
 • فرخ بانو : فرخ بانو: بانوی بزرگوار و فرخنده 
 • فرخ بخش : فرخ بخش: بخشنده بزرگوار، نام یکی از بهدینان یزد که در سال هشتادو هشت یزگردی می زیسته
 • فرخ تاج : فرخ تاج: فرخ(فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ(  مبارک) + تاج 
 • فرخ چهر : فرخ چهر: دارای چهره فرخنده و مبارک 
 • فرخ لقا : فرخ لقا: فرخ(فارسی) + لقا(عربی) ، خوش صورت، زیبارو، نام زنی در کتاب امیرارسلان 
 • فرخ ماه : فرخ ماه: ماه خجسته و مبارک 
 • فرخروز : فرخروز: نام یکی از الحان باربد 
 • فرخنده چهر : فرخنده چهر: دارای چهره مبارک و خجسته 
 • فردوس : فردوس: معرب از فارسی،  پردیس بهشت 
 • فردیس : فردیس: پردیس 
 • فرزان دخت : فرزان دخت: دختر فرزانه و دانا 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا