انتخاب اسم دختر از حرف ف نام دخترانه با ف اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری ف-۱۱

لیست کامل نام های دخترانه از حرف ف ، راهنمای انتخاب اسم دختر با ف  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف ف ، نام دخترانه کردی ف ، اسامی دخترانه عربی ف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ف سری ۱۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ف سری ۱۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • فلک تاج : فلک تاج: فلک(عربی) + تاج(فارسی) مرکب از فلک(  آسمان) + تاج 
 • فلک وش : فلک وش: فلک(عربی) + وش(فارسی) مانند آسمان بلند و رفیع 
 • فلکناز : فلکناز: فلک(عربی) + ناز(فارسی) ، آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی  
 • فلور : فلور: گل 
 • فلورا : فلورا: فلوریا،در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری 
 • فلوریا : فلوریا: فلورا، در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری 
 • فوزیه : فوزیه: رستگار 
 • فوژان : فوژان: بانگ بزرگ، فریاد عظیم 
 • فولاد : فولاد: پولاد،نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد
 • فهیمه : فهیمه: مؤنث فهیم 
 • فیروزخاتون : فیروزخاتون: بانوی پیروز 
 • فادیا : فادیا: نجات یافته 
 • فرشیده : فرشیده: فر+ شیده= نورآفتاب – شکوه آفتاب 
 • فاتن : فاتن: فتنه انگیز ، برپا کننده آشوب 
 • فرهناز : فرهناز: بزرگمنش و نازنین ، مرکب از فره(شکوه و بزرگی) + ناز 
 • فرمیسک : فرمیسک: اشک چشم 
 • فرنیان : فرنیان: پرنیان ، ابریشم و حریر ، دختری که دارای جسمی بسیار لطیف و زیباست 
 • اشوروی : اشوروی : از نام های برگزیده
 • آلیش : آلیش: قابل اشتعال
 • الیا : الیا: نام گل 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا