انتخاب اسم دختر از حرف د نام دخترانه با د اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری د-۱

لیست کامل نام های دخترانه از حرف د ، راهنمای انتخاب اسم دختر با د  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف د ، نام دخترانه کردی د ، اسامی دخترانه عربی د اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف د سری ۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف د سری ۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • دُرافشان : دُرافشان : روشن، تابان ، شيرين سخن
 • درخشان : درخشان : درخشنده، روشنايي دهنده
 • دُردانه : دُردانه : دانه در، مرواريد بزرگ
 • درمان : درمان : چاره
 • دِرمنَه : دِرمنَه : گياهي خوشبو
 • دُرنا : دُرنا : نام پرنده اي است
 • دَستنبو : دَستنبو : ميوه اي خوشبو
 • دُغدو : دُغدو : نام مادر اشوزرتشت
 • بانو : بانو : خانم، كلمه احترام درباره بانوان 
 • بانو گشسب : بانو گشسب : نام دختر رستم زال ، زن گيو و مادر بيژن
 • بردبار : بردبار : شكيبا، با حوصله
 • برسومه : برسومه : برسم، شاخه‌هاي گياه
 • برنا : برنا : جوان ، خوش اندام
 • برومند : برومند : خوش قامت،نام مادر بابك خرمدين
 • بلوت : بلوت : درخت سودبخش
 • بنفشه : بنفشه : نام گلي است
 • به نگار : به نگار : خوب چهره، نيكو صورت
 • بهار : بهار : نخستين فصل سال
 • بهاره : بهاره : از آن بهار
 • بهدخت : بهدخت : نيك ترين دوشيزه

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا