انتخاب اسم دختر از حرف الف نام دخترانه با الف اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری الف-۱۱

لیست کامل نام های دخترانه از حرف الف ، راهنمای انتخاب اسم دختر با الف  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف الف ، نام دخترانه کردی الف ، اسامی دخترانه عربی الف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف الف سری ۱۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف الف سری ۱۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • آفرینماه : آفرینماه :مرکب از آفرین(واژه تحسین) + ماه(قمر)،ماه تحسین برانگیز کنایه از دختری که زیباییش مانند ماه است
 • آفرینمهر : آفرینمهر :مرکب از آفرین(واژه تحسین) + مهر (محبت یا خورشید)،کسی که از زیبایی مانند خورشید است یا بسیار بامحبت
 • آفرینناز : آفرینناز :مرکب از آفرین(وازه تحسین) + ناز(کرشمه، غمزه)،دختری که بسیار ناز داردکنایه از دختر زیبا و طناز
 • آفریننوش : آفریننوش :شنونده آفرین،کسی که تحسین همه را بر می انگیزاند
 • آفسانه : آفسانه :افسانه،داستان،خیال،مشهور،کسی که بحدی زیبا ست که خیالی به نظر می آید
 • آفشید : آفشید :خورشید، روشنایی آفتاب
 • آگاهدخت : آگاهدخت :دختر آگاه، دختر مطلع،بانوی باخبر
 • آلا : آلا :پروا احتیاط
 • آلاوه : آلاوه :آتشدان،شعله آتش،جایی که در آن آتش روشن می کنند
 • آلکا هردو : آلکا هردو :در گویش سمنان نام امامزاده ای
 • آلوگونه : آلوگونه :نام همسر اردشیر اول پادشاه هخامنشی، کسی که سرخی گونه هایش به آلو می ماند،دختر زیبا و به اصطلاح سرخ و سفید
 • آمستریس : آمستریس :نام مادر اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی
 • آمیتیدا : آمیتیدا :نام دختر آستیاک، همسر کوروش پادشاه هخامنشی
 • آن : آن :سبب علت دلیل،قصد عزم عقیده
 • آناهید : آناهید :آناهیتا،ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است
 • آوادخت : آوادخت :مرکب از آوا ( آواز) + دخت ( دختر)،دختر آوازه خوان ، بانوی خوش صدا
 • آوادیس : آوادیس :مرکب از آوا ( آواز) + دیس ( مانند)،کنایه از کسی که دلنشین است یا صدای دلنشینی دارد
 • آوانوش : آوانوش :شنونده آوا
 • آوشن : آوشن :آویشن، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گلهای سفید یا صورتی
 • آون : آون :آونگ، نام رشته ای که خوشه انگور و بعضی میوه ها را به آن می بندند، آویزان، آویخته

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا