اسم پسر +معنی اسم چمران+اسامی مشابه

2

چمران

نام پسرانه با ریشه نامشخص

(در اعلام) نام پارسایی در یشتِ سیزدهم (اوستا).
تلفظ صحیح این اسم: ” čamrān ”
این اسم پسرانه ایرانی تا کنون ۱۴۷۱ بار مشاهده شده است

اسم پسر مشابه

 • چمرون
 • سهران
 • سپهران
 • میران
 • ایران
 • مهران
 • سریران
 • اران
 • کامران
 • سوران
 • آزران
 • باران
 • محمدمهران
 • گلباران
 • بیساران
 • هوران
 • تیران
 • تیگران
 • هاران
 • وه وران
 • گوهران
 • واران
 • پیران
 • داران
 • شاوران
 • آران
 • بهوران
 • شمیران
 • ورهران

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا