اسم دختر زیبا از حرف ن +نامهای هم اوا

نَسیم


تلفظ: nasim

(عربی) باد ملایم و خنک ، باد بسیار آرام ؛ (در قدیم) بوی خوش ؛ (در عرفان) تجلی جمالی الهی و رحمت متواتر و نفس رحمانی را گویند .


نامهای هم آوا:

 

 • نازجهان
 • نازنین
 • نَجمه
 • نَجمیه
 • نَسیما
 • نَسیمه
 • نَغمه
 • نَقشین
 • نِگین
 • نیاسان
 • نیک‌آیین
 • نیکان
 • نیک‌سیما
 • نیکنام
 • نیکونام

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا