اسم دختر از حرف س ,مجاز ثبت احوال

سوری دخت

نام دخترانه با ریشه نامشخص

(سوری + دخت = دختر) ، دختر سرخ رنگ ، دختری که مثل گل سرخ است ؛ (به مجاز) زیبارو.
تلفظ صحیح این اسم: ” suri doxt ”
این اسم دخترانه ایرانی تا کنون ۶۰۷ بارمشاهده شده است

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا