آیا سونوگرافی اجباریست؟؟

در زمانی از بارداری احتمالا پزشک شما از شما میخواهد که سونوگرافی انحام دهید. سونوگرافی پیش از تولد چیست؟
آیا سونوگرافی اجباریست؟؟

سونوگرافی پیش از تولد چیست؟

در این کار از امواج صوتی برای دیدن جنین (ارگان های داخلی) همچنین جفت و کیسه آمنیوتیک استفاده می شود.این کار با استفاده از لغزاندن دستگاهی بر روی شکم انجام میدهند.

چرا سونوگرافی؟

انجمن متخصصین زنان و مامایی در کانادا توصیه می کند که زنان باردار در سه ماهه دوم بارداری یعنی هفته ۱۸ تا ۲۲ حداقل یک دوره سونوگرافی شوند.در این حالت، سونوگرافی به ماما کمک می کند تا محل جفت را تشخیص دهد( چرا که اگر در دهانه رحم باشد خطر خونریزی وجود دارد)،همچنین احتمال وجود جنین دو قلو و تشخیص یکسری نارسایی ها را برای ماما میسر می کند.اندازه گیری هایی که در این حال صورت می گیرد سن بارداری را تعیین می کند که بعدا بسیار مورد نیاز خواهد بود.بطور مثال با استفاده از اندازه گیری در دفعه بعد می توان به نتیجه رسید که آیا رشد جنین مناسب بوده و یا خیر؟ShowImage.ashx

اخیرا در برخی از مراکز بین هفته ۱۱ و ۱۴ نیز سونوگرافی انجام میشود که به آن غربالگری پیش از تولد (IPS) می گویند.این کار با استفاده از اندازه گیری ناحیه پشت گردن جنین و تست خون انجام می شود تا احتمال سندروم داون را بررسی نمایند.بر اساس تحقیقات انجام شده توسط پروفسور Rob Gratton میزان خطای این روش بین ۱ تا ۳ درصد می باشد در مقابل روش های قدیمی که میزان خطایشان ۸ درصد بوده است.

آیا سونوگرافی اجباری است؟

به هر حال انجام سونوگرافی جهت تشخیص و بهبود یکسری از نارسایی های جنین و مادر مورد نیاز است.البته برخی از زنان در این مورد افراط کرده و به دنبال جمع نمودن عکس برای آلبوم های خانواگی خود هستند. البته انجمن متخصصین زنان و مامایی کانادا توصیه می کنند که مادران برای تهیه فیلم های یادگاری جنین خود را در معرض طولانی مدت امواج صوتی ناشی از سونوگرافی قرار ندهند. این امر ممکن است به بافت های جنین صدمه وارد نماید

سونوگرافی پیش از تولد چیست؟

در این کار از امواج صوتی برای دیدن جنین (ارگان های داخلی) همچنین جفت و کیسه آمنیوتیک استفاده می شود.این کار با استفاده از لغزاندن دستگاهی بر روی شکم انجام میدهند.

چرا سونوگرافی؟

انجمن متخصصین زنان و مامایی در کانادا توصیه می کند که زنان باردار در سه ماهه دوم بارداری یعنی هفته ۱۸ تا ۲۲ حداقل یک دوره سونوگرافی شوند.در این حالت، سونوگرافی به ماما کمک می کند تا محل جفت را تشخیص دهد( چرا که اگر در دهانه رحم باشد خطر خونریزی وجود دارد)،همچنین احتمال وجود جنین دو قلو و تشخیص یکسری نارسایی ها را برای ماما میسر می کند.اندازه گیری هایی که در این حال صورت می گیرد سن بارداری را تعیین می کند که بعدا بسیار مورد نیاز خواهد بود.بطور مثال با استفاده از اندازه گیری در دفعه بعد می توان به نتیجه رسید که آیا رشد جنین مناسب بوده و یا خیر؟

اخیرا در برخی از مراکز بین هفته ۱۱ و ۱۴ نیز سونوگرافی انجام میشود که به آن غربالگری پیش از تولد (IPS) می گویند.این کار با استفاده از اندازه گیری ناحیه پشت گردن جنین و تست خون انجام می شود تا احتمال سندروم داون را بررسی نمایند.بر اساس تحقیقات انجام شده توسط پروفسور Rob Gratton میزان خطای این روش بین ۱ تا ۳ درصد می باشد در مقابل روش های قدیمی که میزان خطایشان ۸ درصد بوده است.

آیا سونوگرافی اجباری است؟

به هر حال انجام سونوگرافی جهت تشخیص و بهبود یکسری از نارسایی های جنین و مادر مورد نیاز است.البته برخی از زنان در این مورد افراط کرده و به دنبال جمع نمودن عکس برای آلبوم های خانواگی خود هستند. البته انجمن متخصصین زنان و مامایی کانادا توصیه می کنند که مادران برای تهیه فیلم های یادگاری جنین خود را در معرض طولانی مدت امواج صوتی ناشی از سونوگرافی قرار ندهند. این امر ممکن است به بافت های جنین صدمه وارد نماید.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا