آیا اشعه رادیولوژی یا رادیوگرافی به جنین آسیب میرساند ؟

بی بی نیمز : اشعه رادیولوژی یکی از دغدغه های اصلی در دوران بارداری است. خیلی از خانم های باردار از این اشعه ترسی زیادی دارند چرا که فکر می کنند سلامت جنین شان را به خطر می اندازد.
آیا اشعه رادیولوژی یا رادیوگرافی به جنین آسیب میرساند ؟
 
نکته ای که باید در مورد این اشاعه در دندانپزشکی بدانید این است، میزان اشعه ای که از دستگاههای رادیولوژی دندانپزشکی ساطع می شود، آن قدر کم است که قادر نیست به جنین آسیب برساند.
Dental-X-rays1
برای انجام رادیوگرافی فقط دندانها درگیر می شوند و جنین چون در قسمت شکم قرار دارد، فاصله زیادی بین اشاعه و جنین وجود دارد؛ درنتیجه می توان گفت این اشاعه برای جنین ضرری ندارد. باوجود تمام این گفته ها باز هم ترجیح بر این است که این گونه از اقدامات بعد یا قبل از دوران بارداری انجام داده شوند.
به این دلیل که مادر از لحاظ حسی و عاطفی دچار نگرانی نشود اما از لحاظ پزشکی محدودیتی در انجام رادیوگرافی دندانپزشکی وجود ندارد. همچنین برای اطمینان خاطر مادران باردار توصیه میشود برای انجام رادیوگرافیهای دندانپزشکی از پیشبندهای سربی استفاده شود که جنین را تحت پوشش قرار می دهند.
آیا اشعه رادیولوژی یا رادیوگرافی به جنین آسیب میرساند ؟

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا