آموختن زبان مادری قبل از تولد : جنین صدای مادر را میشنود

جنین از ماه چندم صدای مادر را می شنود ؟
کودکان، آشنایی با زبان مادری را قبل از تولد آغاز می کنند و جنین در هفته‌های آخر بارداری صدای مادرش را می‌شنود.محققان اظهار کردند: کودکان، آشنایی با زبان مادری را قبل از تولد آغاز می کنند و جنین در هفته‌های آخر بارداری صدای مادرش را می‌شنود.کودکان، آشنایی با زبان مادری را قبل از تولد آغاز می کنند و جنین در هفته‌های آخر بارداری صدای مادرش را می‌شنود.

آموختن زبان مادری قبل از تولد : جنین صدای مادر را میشنود

محققان اظهار کردند: کودکان، آشنایی با زبان مادری را قبل از تولد آغاز می کنند و جنین در هفته‌های آخر بارداری صدای مادرش را می‌شنود.تحقیقات مشترک دانشمندان آمریکایی و سوئدی نشان می‌دهد اگر چه نوزادان از سن شش ماهگی کلماتی را که آنها را مخاطب قرار می‌دهد درک می‌کنند، اما یادگیری زبان قبل از تولد آغاز می‌شود.

images

به گفته محققان، نوزادان تفاوت میان کلمات زبان مادری و کلماتی که متعلق به یک زبان خارجی است را به خوبی می فهمند و همین امرنشان دهنده آغاز یادگیری زبان مادری قبل از تولد است.
برای دستیابی به این نتایج، پژوهشگران دانشگاه‌های واشنگتن و تاکوما، ۴۰ نوزاد دختر و پسر را ۷ تا ۷۵ ساعت پس از تولد به طور جداگانه در کشورهای آمریکا و سوئد، مورد بررسی و مطالعه قرار دادند.نتایج این مطالعات نشان داد کودکان در مقابل کلمات بیگانه حرکات بیشتری از خود نشان می دهند، در حالی که در مقابل کلمات زبان مادری آرام تر هستند و واکنش کمتری دارند.

آموختن زبان مادری قبل از تولد : جنین صدای مادر را میشنود

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا