اسم دختر


اسم پسر


اسامی جدید

امیراسماعیل

اميراسماعیل : (عربي ـ عبری)، از نام  هاي مركب، ه امير و اسماعیل.

امیرارشیا

اميرارشيا : (عربی ـ فارسی ) حاکم و پادشاه درست کردار، امير درستکار.

امیرارسلان

اميرارسلان : (عربي ـ تركي) 1- (به مجاز) امير و پادشاه شجاع و دلير؛ 2- (اَعلام) امير ارسلان رومي پسر پادشاه روم و قهرمان داستان مشهور فارسي از نقیب الممالک، داستان سرای دربار ناصرالدین شاه.

امیراردلان

اميراردلان : (عربي ـ فارسي) 1- از نام‌هاي مركب؛ 2- (به تعبيري) امير سرزمين مقدس و پاك.

امیراحمد

اميراحمد : (عربي) امير بسيار ستوده، پادشاه و حاكم ستوده شده، فرمانده و امير ستودني.

امیراحسان

اميراحسان : (عربي) امير بخشنده، امير نيكوكار.

امیرابوالفضل

اميرابوالفضل : (عربي) از نام‌هاي مركب، ( امير و ابوالفضل.

امیرابراهیم

اميرابراهيم : (عربي ـ عبري)، از نام هاي مركب، ( امير و ابراهيم.

امیر

امير : (عربي) پادشاه، حاكم، درجه‌اي پايين‌تر از پادشاه، فرمانده‌ي سپاه، سردار، سپهسالار.

امیدوار

اميدوار : 1- آرزومند، متوقع، منتظر؛ 2- ويژگي آن كه احساس دلگرم كننده نسبت به برآورده شدنِ خواسته‌هايش دارد، يا آن كه به طور كلي به آينده خوش بين است؛ 3- (در قديم) آن كه يا آنچه به او (آن) اميد وجود دارد، مايه‌ي اميد.