جستجوی پیشرفته:


اسم پسر ض

اسامی پسرانه با ض نام های پسرانه از ض


ضحاک

ضحاک : در عربی بسیار خنده کننده ، از شخصیتهای ستمگر شاهنامه، ایرانیان از گذاشتن این نام روی پسران پرهیز می کنند اطلاعات ب  توضیحات تکمیلی و تصویر ...

ضِیغم

ضِيغم :    (عربي، ضَيغم) 1- شير بيشه، شير قوي؛ 2- (به مجاز) شجاع و دلير؛ 3- (در اعلام) نام چند تن از اشخاص در تاريخ.اسم ضغیم در لغت نامه دهخدا ضیغم . [ ض َ غ َ ] (ع اِ) شیر بیشه . (منتهی الارب ). شیر. اسد. شیر قوی . شیر ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

ضیاء‌الدین

ضياء‌الدين :    (عربي) 1- روشنايي دين؛ 2- (در اعلام) نام چندين شخص از مشاهير تاريخي.اسم ضیاء‌الدین در فرهنگ عمید ضیا نور؛ روشنایی. اسم ضیاء‌الدین در فرهنگ فارسی ضیا ( اسم ) نور روشنایی . ضیا پاش ( صفت ) روشنایی بخش ضیا گستر . ضیا گستر ( صفت ) روشنایی بخش ضیا پاش . ضیا ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

ضیاء‌الحق

ضياء‌الحق :    (عربي) روشنائي و نورِ حق.اسم ضیاء‌الحق در فرهنگ عمید ضیا نور؛ روشنایی. اسم ضیاء‌الحق در فرهنگ فارسی ضیا ( اسم ) نور روشنایی . ضیا پاش ( صفت ) روشنایی بخش ضیا گستر . ضیا گستر ( صفت ) روشنایی بخش ضیا پاش . ضیا گوگ الپ از نویسندگان ترک و از متعصبین پان ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

ضیا

ضیا :    (عربي، ضياء) (در قديم) نور، روشني.اسم ضیا در فرهنگ عمیدضیا نور؛ روشنایی.اسم ضیا در فرهنگ فارسیضیا ( اسم ) نور روشنایی . ضیا پاش ( صفت ) روشنایی بخش ضیا گستر . ضیا گستر ( صفت ) روشنایی بخش ضیا پاش . ضیا گوگ الپ از نویسندگان ترک و از ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

ضَرغام

ضَرغام :    (عربي، ضِرغام) 1- (در قديم) شير درنده؛ 2- (به مجاز) پهلوان دلاور.اسم ضرغام در لغت نامه دهخداضرغام . [ ض ِ ] (ع اِ) شیر بیشه . ضرغامة. (منتهی الارب ). شیر. (بحر الجواهر) (مهذب الاسماء) (دهار). شیردرنده . (منتخب اللغات ). اسد. ج ، ضراغم : ارجو که مردی شود مبارز ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...