معنی نام شرکت گسترش فناوری خوارزمی(سهامی خاص)

درباره نام شرکت گسترش فناوری خوارزمی(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت گسترش فناوری خوارزمی(سهامی خاص) – معنی اسم گسترش فناوری خوارزمی(سهامی خاص) – شرکت بورسی گسترش فناوری خوارزمی(سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا