معنی نام شرکت گروه مشاوران پارسین سلامت گستر هزاره سوم(سهامی خاص)

درباره نام شرکت گروه مشاوران پارسین سلامت گستر هزاره سوم(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۸- داروهای پیشرفته فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت گروه مشاوران پارسین سلامت گستر هزاره سوم(سهامی خاص) – معنی اسم گروه مشاوران پارسین سلامت گستر هزاره سوم(سهامی خاص) – شرکت بورسی گروه مشاوران پارسین سلامت گستر هزاره سوم(سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا