معنی نام شرکت گروه تولیدی صنعتی سازان (سهامی خاص)

درباره نام شرکت گروه تولیدی صنعتی سازان (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیانمی باشد

درباره ی شرکت گروه تولیدی صنعتی سازان (سهامی خاص) – معنی اسم گروه تولیدی صنعتی سازان (سهامی خاص) – شرکت بورسی گروه تولیدی صنعتی سازان (سهامی خاص) در استان سمنان قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا