معنی نام شرکت کشت وصنعت سالم فراور باختر (سهامی خاص)

درباره نام شرکت کشت وصنعت سالم فراور باختر (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت کشت وصنعت سالم فراور باختر (سهامی خاص) – معنی اسم کشت وصنعت سالم فراور باختر (سهامی خاص) – شرکت بورسی کشت وصنعت سالم فراور باختر (سهامی خاص) در استان كرمانشاه قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا