معنی نام شرکت کشت بافت گیاهان داروئی آسیا(بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت کشت بافت گیاهان داروئی آسیا(بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت کشت بافت گیاهان داروئی آسیا(بامسئولیت محدود) – معنی اسم کشت بافت گیاهان داروئی آسیا(بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی کشت بافت گیاهان داروئی آسیا(بامسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا