معنی نام شرکت کشاورز یاران دانش گستر (سهامی خاص)

درباره نام شرکت کشاورز یاران دانش گستر (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت کشاورز یاران دانش گستر (سهامی خاص) – معنی اسم کشاورز یاران دانش گستر (سهامی خاص) – شرکت بورسی کشاورز یاران دانش گستر (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا