معنی نام شرکت کاوش مکانیزه فن آور (بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت کاوش مکانیزه فن آور (بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۷- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان صنعتیمی باشد

درباره ی شرکت کاوش مکانیزه فن آور (بامسئولیت محدود) – معنی اسم کاوش مکانیزه فن آور (بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی کاوش مکانیزه فن آور (بامسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا