معنی نام شرکت پیک زیست فناوران کارآفرین (۴۵۶۴) زاهدان (تعاونی)

درباره نام شرکت پیک زیست فناوران کارآفرین (۴۵۶۴) زاهدان (تعاونی): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پیک زیست فناوران کارآفرین (۴۵۶۴) زاهدان (تعاونی) – معنی اسم پیک زیست فناوران کارآفرین (۴۵۶۴) زاهدان (تعاونی) – شرکت بورسی پیک زیست فناوران کارآفرین (۴۵۶۴) زاهدان (تعاونی) در استان سيستان وبلوچستان قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا