معنی نام شرکت پیشگامان زیست فناوری نوین شرق(سهامی خاص)

درباره نام شرکت پیشگامان زیست فناوری نوین شرق(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پیشگامان زیست فناوری نوین شرق(سهامی خاص) – معنی اسم پیشگامان زیست فناوری نوین شرق(سهامی خاص) – شرکت بورسی پیشگامان زیست فناوری نوین شرق(سهامی خاص) در استان خراسان جنوبي قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا