معنی نام شرکت پیشگامان انتقال ژن(مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت پیشگامان انتقال ژن(مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پیشگامان انتقال ژن(مسئولیت محدود) – معنی اسم پیشگامان انتقال ژن(مسئولیت محدود) – شرکت بورسی پیشگامان انتقال ژن(مسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا