معنی نام شرکت پیشگامان آذر زر کشت ایرانیان (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت پیشگامان آذر زر کشت ایرانیان (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پیشگامان آذر زر کشت ایرانیان (با مسئولیت محدود) – معنی اسم پیشگامان آذر زر کشت ایرانیان (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی پیشگامان آذر زر کشت ایرانیان (با مسئولیت محدود) در استان اردبيل قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا