معنی نام شرکت پیشرانه سامانه پرند (سهامی خاص)

درباره نام شرکت پیشرانه سامانه پرند (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۰- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیانمی باشد

درباره ی شرکت پیشرانه سامانه پرند (سهامی خاص) – معنی اسم پیشرانه سامانه پرند (سهامی خاص) – شرکت بورسی پیشرانه سامانه پرند (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا