معنی نام شرکت پگاه جهان نما (سهامی خاص)

درباره نام شرکت پگاه جهان نما (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان صنعتیمی باشد

درباره ی شرکت پگاه جهان نما (سهامی خاص) – معنی اسم پگاه جهان نما (سهامی خاص) – شرکت بورسی پگاه جهان نما (سهامی خاص) در استان گلستان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا