معنی نام شرکت پژوهندگان راه توسعه فناوری پویا (مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت پژوهندگان راه توسعه فناوری پویا (مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پژوهندگان راه توسعه فناوری پویا (مسئولیت محدود) – معنی اسم پژوهندگان راه توسعه فناوری پویا (مسئولیت محدود) – شرکت بورسی پژوهندگان راه توسعه فناوری پویا (مسئولیت محدود) در استان قم قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا