معنی نام شرکت پرشین لوتوس کارا (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت پرشین لوتوس کارا (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پرشین لوتوس کارا (با مسئولیت محدود) – معنی اسم پرشین لوتوس کارا (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی پرشین لوتوس کارا (با مسئولیت محدود) در استان مركزئ قراردارد.

دانلود

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا