معنی نام شرکت پرتوصنعت کارمانیا(بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت پرتوصنعت کارمانیا(بامسئولیت محدود) : این شرکت در دسته ۰۵- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پرتوصنعت کارمانیا(بامسئولیت محدود) – معنی اسم پرتوصنعت کارمانیا(بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی پرتوصنعت کارمانیا(بامسئولیت محدود) در استان كرمان قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا