معنی نام شرکت پایا فن یاخته البرز (بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت پایا فن یاخته البرز (بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پایا فن یاخته البرز (بامسئولیت محدود) – معنی اسم پایا فن یاخته البرز (بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی پایا فن یاخته البرز (بامسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا