معنی نام شرکت پارس جذب فرآیند (بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت پارس جذب فرآیند (بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پارس جذب فرآیند (بامسئولیت محدود) – معنی اسم پارس جذب فرآیند (بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی پارس جذب فرآیند (بامسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا