معنی نام شرکت پارسیان توربین و انرژی(سهامی خاص)

درباره نام شرکت پارسیان توربین و انرژی(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۰- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پارسیان توربین و انرژی(سهامی خاص) – معنی اسم پارسیان توربین و انرژی(سهامی خاص) – شرکت بورسی پارسیان توربین و انرژی(سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا