معنی نام شرکت هسته فن آور نصیر (سهامی خاص)

درباره نام شرکت هسته فن آور نصیر (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت هسته فن آور نصیر (سهامی خاص) – معنی اسم هسته فن آور نصیر (سهامی خاص) – شرکت بورسی هسته فن آور نصیر (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا